Acte necesare burse

VENITUL MEDIU NET PE MEMBRU DE FAMILIE DE MAXIM 762 LEI (venitul pe utimele 12 luni)

 1. Adeverință fisc pentru perioada septembrie 2021-august 2022( trebuie fiscul pe 2021 și 2022) pentru fiecare dintre părinți și frați majori.
 2. Adeverință cu venitul net perioada septembrie 2021-august 2022, pentru părinții care lucrează
 3. Adeverință cu venitul agricol pentru ambii părinți pentru perioada septembrie 2021-august 2022.
 4. Alocația și alocația complementară pentru perioada septembrie 2021-august 2022.
 5. Declarație dată în fața primarului (semnată de primar și ștampilată)- pentru părinții care nu lucrează și fratii care au peste 18 ani și nu urmează o formă de învățământ sau nu lucrează.
 6. Adeverință elev/student pentru frați/ surori.
 7. Copii după certificate de naștere sau carte de identitate(unde există) pentru toti membrii familiei, pentru elevul care solicită bursa trebuie copie după certificat de naștere și carte de identitate.
 8. Certificat de căsătorie ( dacă este cazul hotarâre de divorț, plasament).
 9. Certificat de deces- dacă este cazul.
 10. Anchetă socială
 11. Cerere
 12. Extras de cont si  copie buletin a titularului de cont
 13. Adeverință elev
 14. Cupoane alocatii
 15. Cupon șomaj/pensii(daca este cazul)
 16. ADEVERINȚĂ DE LA PĂRINȚI/FRAȚI/SURORI AFLAȚI ÎN ACEIAȘI GOSPODĂRIE CU VENITURILE REALIZATE PE ULTIMILE 12 LUNI (iunie, iulie, august 2022) (dacă este cazul).

 Dosarele se depun la diriginti/invatatori in perioada 14 septembrie-30septembrie 2022.

 ACTE BURSA DE STUDIU

 CONDITII PENTRUACORDAREA BURSEI

-media generală de anul trecut cel puțin 7,50 și cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior;

-au obtinut in clasa a IV-a calificativul  foarte bine la toate disciplinele de studiu și cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior;

-venitul mediu net pe membru de familie de maxim 1524 lei;

 

 1. Adeverință fisc pentru perioada iunie-august 2022 pentru fiecare dintre părinți și frați majori.
 2. Adeverință cu venitul net perioada iunie-august 2022, pentru părinții care lucrează
 3. Adeverință cu venitul agricol pentru ambii părinți pentru perioada iunie-august 2022.
 4. Alocația și alocația complementară pentru perioada iunie-august 2022.
 5. Declarație dată în fața primarului (semnată de primar și ștampilată)- pentru părinții care nu lucrează și fratii care au peste 18 ani și nu urmează o formă de învățământ sau nu lucrează.
 6. Adeverință elev/student pentru frați/ surori.
 7. Copii după certificate de naștere sau carte de identitate(unde există) pentru toti membrii familiei, pentru elevul care solicită bursa trebuie copie după certificat de naștere și carte de identitate.
 8. Certificat de căsătorie ( dacă este cazul hotarâre de divorț, plasament).
 9. Certificat de deces- dacă este cazul.
 10. Anchetă socială
 11. Cerere
 12. Extras de cont si copie buletin a titularului de cont
 13. Adeverință elev cu media și numărul de absențe din anul școlar anterior
 14. Cupoane alocatii
 15. Cupon somaj/pensie/alte venituri(daca este cazul)
 16. Adeverinta de la parinti/frati/surori aflati in aceeiasi gospodarie cu veniturile realizate pe ultimele 3luni.

 

Dosarele se depun la diriginti/invatatori in perioada 14 septembrie-30septembrie 2022.

ACTE DOSARE de acordare a burselor pentru anul școlar 2022-2023 potrivit Ordinului Ministerului Educației nr. 5 379/07. 09. 2022 E. DOSAR BURSA SOCIALĂ BOLI

 1. CERERE TIP.
 2. COPIE XEROX CERTIFICAT NAȘTERE ELEV.
 3. COPII XEROX ACTE IDENTITATE ALE PĂRINTELUI/ TUTORELUI
 4. Extras de cont si copie buletin a titularului de cont
 5. ADEVERINȚĂ DOVEDITOARE /CERTIFICAT ELIBERAT DE MEDICUL SPECIALIST (tip A5) ȘI AVIZAT DE MEDICUL DE FAMILIE/MEDICUL ȘCOLAR.

► ÎN CAZUL ACESTUI TIP DE BURSĂ SE VA DEPUNE DOSARUL CU TOATE ACTELE SPECIFICATE.

► NU SE ACCEPTĂ DOSARE INCOMPLETE.

►DOSARELE SE VOR DEPUNE LA DIRIGINȚI/INVĂȚĂTORI ÎN PERIOADA 14 SEPTEMBRIE – 30 SEPTEMBRIE 2022.

Elevii cu deficiențe /afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

 1. boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale;
 2. boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale;

III. boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale;

 1. boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale;
 2. boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale;
 3. boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale;

VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin;

VIII. boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală cronică (IRC), indiferent de cauză;

 1. boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării;
 2. boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului;
 3. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele);

XII. boli genetice;

XIII. transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant;

XIV. orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi reabilitare pentru cel puţin 6 luni sau îngrijiri paliative şi care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I – XIII este luată în considerare.

Dosarele se depun la diriginti/invatatori in perioada 14 septembrie-30septembrie 2022.

ACTE DOSARE de acordare a burselor pentru anul școlar 2022-2023 potrivit Ordinului Ministerului Educației nr. 5 379/07. 09. 2022

BURSA DE MERIT

► BURSELE DE MERIT SE ACORDĂ LA PROPUNEREA DIRIGINTELUI

►. BURSELE DE MERIT SE ACORDĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 DOAR LA CLASELE VI-VIII.

Media trebuie sa fie peste 9,50 si sa nu aiba mai mult de 20 de abs. nemotivate in anul scolar anterior.

Acte necesare

 • Cerere
 • Copie xerox certificat de nastere copil(Carte de identitate)
 • Extras de cont si copie buletin al titularului de cont