Scurt istoric

Aşezare

Comuna Dumeşti este situată în partea centrală a judeţului Iaşi, la 25 km vest de municipiul Iaşi. Aşezarea comunei Dumeşti pe drumul european E 583 şi calea ferată electrificată Iaşi – Paşcani (prin staţia C.F.R. Leţcani) crează oportunităţi de mobilitate a fluxurilor de populaţie şi mărfuri.

În componenţa comunei Dumeşti sunt satele: Dumeşti, reşedinţă de comună, Păuşeşti, Hoiseşti, Banu şi Chilişoaia.

Demografie şi resurse umane

Comuna Dumeşti este o comună de mărime medie având o populaţie de 4856 de locuitori, structurată după cum urmează: 0 – 16 ani aproximativ 30%, 16 -60 de ani 55% şi peste 60 de ani 15%. Întreaga populaţie este de naţionalitate română, religia fiind creştin ortodoxă. Structura socio – economică a populaţiei din comuna Dumeşti evidenţiază fizionomia unei comunităţi tinere cu o dezvoltare mixtă bazată pe un profil agricol completat de mica industrie şi servicii prestate la nivelul comunei şi a oraşului Iaşi.

Infrastructură

Căile de comunicaţii care deservesc comuna Dumeşti cuprind: drumuri modernizate, respective drumul European E 583 ce traversează partea centrală a comunei Dumeşti pe direcţia V – E pe şesul Bahluiului pe o distanţă de 4 km. şi drumul modernizat comunal D.C. 36 Păuşeşti – Dumeşti – Banu pe o distanţă de 9 km.

Feroviar comuna Dumeşti este intersectată de calea ferată electrificată Iaşi – Paşcani şi calea ferată simplă Iaşi – Dorohoi, locuitorii folosind gările Leţcani şi Podul Iloaiei.

Drumurile comunale pietruite sunt în lungime de aproximativ 6 km, iar cele din pământ formează aproximativ 30 % din reţeaua de drumuri.

Reţeaua electrică acoperă integral comuna Dumeşti, ponderea abonaţilor fiind de peste 99%. Reţeaua de telefonie fixă cuprinde peste 300 de abonaţi şi este în continuă extindere. Ea este completată de reţeua de telefonie mobilă şi internet.

În prezent comuna Dumeşti este racordată la utilităţi publice (apă curentă).

Sate privind istoricul Şcolii Dumeşti

Primul aşezământ şcolar în satul Dumeşti este menţionat, conform documentelor, în anul 1864. Până în anul 1872 Şcoala primară a funcţionat în casa unui sătean, în anul 1872 fiind construit un local propriu din furci. În anul 1896 s-a dat în folosinţă şcoala tip „ Spiru Haret” clădire ce există şi astăzi. În anul 1958 a fost dat în folosinţă un nou corp de şcoală cu patru săli de clasă, căruia i s-au adăugat în anii următori noi săli de clasă, cancelarie, cabinet director, sală de material didactic. În anul 1972 s-a dat în folosinţă un nou corp de şcoală compus din trei săli de clasă, două cabinete de: biologie şi fizică – chimie, secretariat şi bibliotecă. În anul 2003 printr-un program cu Banca Mondială a fost reabilitat corpul B al Şcolii Dumeşti, rezultând un corp de şcoală modern cu toate utilităţile. În anul 2004 cu finanţare de la Consiliul Local Dumeşti a fost introdusă încălzirea centrală pe bază de combustibil solid,  în cele trei corpuri de şcoală a şcolii de centru.

Învăţământul din satul Dumeşti debutează în anul 1864 conform Legii Instrucţiunii Publice din acelaşi an. În continuare şcoala a funcţionat astfel:

  •             1864 – 1928 Şcoală cu clasele I – IV;
  •             1928 – 1948 Şcoală cu clasele I – IV + 3 clase complementare;
  •             1948 – 1965 Şcoală cu clasele I – VII;
  •             1965 – 1968 Şcoală cu clasele I – VIII;
  •             1968 – 1990 Şcoală cu clasele I- X;
  •             1990 – 2003 Şcoală cu clasele I – VIII + Şcoală de ucenici;
  •             2003 – 2005 Şcoală cu clasele I – VIII + Şcoală de Arte şi Meserii.
  •             2006 – 2007  Şcoală cu clasele I – X
  •             2007 – Şcoală de arte şi meserii

În anul şcolar 2002 – 2003 Şcolii Dumeşti i-a fost arondat ciclul gimnazial de la Şcoala Hoiseşti, fiind dotată cu un microbuz școlar pentru transportul elevilor. În anul şcolar 2004 – 2005 Școlii Dumești i-a fost arondată Școala Banu.

Din anul şcolar 2009/2010, Şcoala de Arte de Meserii Dumeşti a pregătit  elevii  în domeniile:

-Construcţii şi Lucrări Publice, calificarea Lucrător instalator pentru construcţii, nivel 1 de calificare

-Economic/Comerţ, calificarea Lucrător în comerţ, nivel 1 de calificare.

Din anul şcolar 2010-2011 avem clase de liceu tehnologic – cursul inferior al liceului – cu profilele servicii – comerţ şi tehnic – construcţii, instalaţii şi lucrări publice.

Începând cu anul şcolar 2014-2015, Liceul Tehnologic Dumeşti şcolarizează elevi cu nivelul de învătământ profesional de 3 ani, domeniul comerţ, calificarea profesionala comerciant-vânzător.