Tematica și graficul ședințelor Consiliului Profesoral, an școlar 2019-2020