Anunț organizare concurs pentru ocuparea a 9 ore vacante de educație fizică