Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de secretar şcoală